Các gói cước mạng viettel

CHONSIMVIETTEL.VN xin giới thiệu tới quý khách hàng các gói cước 3G, 4G, DCOM, nghe ngọi và các dịch vụ tiện ích mạng viettel như sau:

Đối với các gói cước 3G, 4G nếu vượt quá lưu lượng truy cập Miễn Phí = Truy cập tốc độ thường, Mua Thêm = Dừng truy cập.

Các gói cước 4G (theo chu kỳ tháng, 30 ngày)

Gói MIMAX4G
90.000đ

Data tốc độ cao: 3 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: MIMAX4G 0968887888 gửi 9123

Gói 4G40
40.000đ

Data tốc độ cao: 1 GB

Cước vượt lưu lượng: Mua thêm

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4G40 0968887888 gửi 9123

Gói 4G70
70.000đ

Data tốc độ cao: 2 GB

Cước vượt lưu lượng: Mua thêm

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4G70 0968887888 gửi 9123

Gói 4G90
90.000đ

Data tốc độ cao: 3 GB

Cước vượt lưu lượng: Mua thêm

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4G90 0968887888 gửi 9123

Gói 4G125
125.000đ

Data tốc độ cao: 5 GB

Cước vượt lưu lượng: Mua thêm

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4G125 0968887888 gửi 9123

Gói 4G200
200.000đ

Data tốc độ cao: 10 GB

Cước vượt lưu lượng: Mua thêm

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4G200 0968887888 gửi 9123

Các gói cước 4G truy cập Youtube, Facebook

Gói 4GYT1
10.000đ

10.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 1 ngày

Soạn: 4GYT1 0968887888 gửi 9123

Gói 4GYT1
10.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 1 ngày

Soạn: 4GYT1 0968887888 gửi 9123

Gói 4GYT7
30.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 7 ngày

Soạn: 4GYT7 0968887888 gửi 9123

Gói 4GYT30
100.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4GYT30 0968887888 gửi 9123

Gói 4GFB1
3.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 1 ngày

Soạn: 4GFB1 0968887888 gửi 9123

Gói 4GFB15
3.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 15 ngày

Soạn: 4GFB15 0968887888 gửi 9123

Gói 4GFB30
3.000đ

Truy cập Youtube không giới hạn

Cước vượt lưu lượng: Dừng truy cập

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: 4GFB30 0968887888 gửi 9123

Các gói cước 3G

Gói MIMAX HS,SV
50.000đ

Data tốc độ cao: 600 MB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: MIMAX 0968887888 gửi 9123

Gói MIMAX
70.000đ

Data tốc độ cao: 600 MB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: MIMAX 0968887888 gửi 9123

Gói DMAX
120.000đ

Data tốc độ cao: 1.5 GB

Cước vượt lưu lượng: Mua thêm

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DMAX 0968887888 gửi 9123

Gói DMAX200
200.000đ

Data tốc độ cao: 3 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DMAX200 0968887888 gửi 9123

Các gói cước DCOM

Gói DC30
30.000đ

Data tốc độ cao: 2.5 GB

Cước vượt lưu lượng: 9,76đ/50kb

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DC30 0968887888 gửi 9123

Gói DC50
50.000đ

Data tốc độ cao: 3.5 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DC50 0968887888 gửi 9123

Gói DC70
70.000đ

Data tốc độ cao: 3.5 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DC70 0968887888 gửi 9123

Gói DC90
90.000đ

Data tốc độ cao: 10 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DC90 0968887888 gửi 9123

Gói DC120
120.000đ

Data tốc độ cao: 12 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DC120 0968887888 gửi 9123

Gói DC200
200.000đ

Data tốc độ cao: 20 GB

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DC200 0968887888 gửi 9123

Gói DC300
300.000đ

Data tốc độ cao: 4G/Tháng

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 6 tháng

Soạn: DC300 0968887888 gửi 9123

Gói D500
500.000đ

Data tốc độ cao: 4G/Tháng

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Soạn: D500 0968887888 gửi 9123

Gói D900
900.000đ

Data tốc độ cao: 5G/Tháng

Cước vượt lưu lượng: Miễn phí

Thời hạn sử dụng: 12 tháng

Soạn: D900 0968887888 gửi 9123

Gói tăng thêm cho thuê bao kích hoạt từ 01/11/2016

Gói T50K
50.000đ

Free gọi nội mạng: 200 phút

Free tin nhắn nội mạng: 100 tin

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: T50K 0968887888 gửi 9123

Gói T70K
70.000đ

Free gọi nội mạng: 500 phút

Free tin nhắn nội mạng: 150 tin

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: T70K 0968887888 gửi 9123

Gói T80K
80.000đ

Free gọi nội mạng: 500 phút

Free tin nhắn nội mạng: 500 tin

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: T80K 0968887888 gửi 9123

Gói B100K
100.000đ

Free gọi nội mạng: 500 phút

Data tốc độ cao: 600 MB

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: B100K 0968887888 gửi 9123

Gói B150K
150.000đ

Free gọi nội mạng: 500 phút

Free tin nhắn nội mạng: 500 tin

Data tốc độ cao: 600 MB

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: B150K 0968887888 gửi 9123

Dịch vụ tiện ích

Nhạc chờ IMUZIK
9.000đ

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DK gửi 1221

Báo cuộc gọi nhỡ MCA
5.500đ

Thời hạn sử dụng: 30 ngày

Soạn: DK gửi 193

Gói cước nghe ngọi

Gói TOMATO
Trả trước

Cước gọi nội mạng: 1.590đ/p

Cước gọi ngoại mạng: 1.790đ/p

Cước SMS nội mạng: 200đ/SMS

Cước SMS ngoại mạng: 250đ/SMS

Gói ECONOMY
Trả trước

Cước gọi nội mạng: 1.190đ/p

Cước gọi ngoại mạng: 1.390đ/p

Cước SMS nội mạng: 300đ/SMS

Cước SMS ngoại mạng: 350đ/SMS

Gói BASIC+
Trả sau

Cước gọi nội mạng: 890đ/p

Cước gọi ngoại mạng: 990đ/p

Cước SMS nội mạng: 300đ/SMS

Cước SMS ngoại mạng: 350đ/SMS

Gói FAMILY
Trả sau

Cước gọi nội mạng: 890đ/p

Cước gọi ngoại mạng: 1.090đ/p

Cước SMS nội mạng: 300đ/SMS

Cước SMS ngoại mạng: 350đ/SMS