Sim V120

Sim V120sim 4G của Viettel với khuyến mại 120Gb tốc độ cao 1 tháng, gọi nội mạng miễn phí không giới hạn số lượng phút chỉ cần <20phút / 1 cuộc gọi và Miến Phí 50 phút ngoại mạng. Sở hữu 1 số sim đẹp cùng nhiều ưu đãi chỉ từ 350.000đ ngay.


Bộ lọc sim

Chọn đầu số: 09 08 03
1,500,000₫
1,100,000₫
1,200,000₫
1,100,000₫
1,100,000₫
1,300,000₫
1,200,000₫
1,200,000₫
1,100,000₫
1,100,000₫
1,500,000₫
1,200,000₫
1,100,000₫
1,350,000₫
1,200,000₫
1,000,000₫
1,200,000₫
1,200,000₫
1,500,000₫
1,300,000₫
1,200,000₫
1,350,000₫
1,200,000₫
1,500,000₫
1,100,000₫
1,300,000₫
1,200,000₫
1,100,000₫
1,200,000₫
1,200,000₫
1,100,000₫
1,000,000₫
1,200,000₫
1,350,000₫
1,400,000₫
1,200,000₫
1,100,000₫
1,100,000₫
1,100,000₫
1,500,000₫
1,500,000₫
1,200,000₫
1,200,000₫
1,350,000₫
1,200,000₫
1,350,000₫
1,500,000₫
1,400,000₫
1,200,000₫
1,200,000₫

Bộ lọc sim

Chọn đầu số: 09 08 03